Hanzeweg 8, 7202 CG Zutphen (tevens locaties in Deventer en Apeldoorn)

+31 (0)6 512 316 64 info@marsbentum.nl

Reglement

Algemene voorwaarden
Hieronder staan de algemene voorwaarden van  Mars Bentum Dans- en Theaterschool. Deze hebben betrekking op alle gebouwen waarin wij les geven, alle lessen, cursussen en workshops. De algemene voorwaarden gelden tevens voor acitviteiten die niet in onze brochure of op onze website staan vermeld. Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Regels locatie Hanzeweg 8
In het gebouw aan de Hanzeweg 8 zijn meerdere bedrijven gevestigd. Wij vragen jullie om hier rekening mee te houden.
Er is een fietsenrek naast de voorzijde van het pand. Fietsen graag in het fietsenrek plaatsen en niet voor de ingang.
Het is niet toegestaan om in het aangrenzende pand te gaan buurten, tenzij anders aangegeven.
Het trappenhuis is geen speelpaleis. Gebruik de trap waarvoor hij bedoeld is.
Het is verplicht je aan te melden aan de balie bij ieder bezoek aan de school. Is de balie niet bezet, dan mag je hiervoor naar je docent.
Voor alle kidslessen geldt, dan je moet wachten in de kleedruimte. De docent neemt je mee naar de studio.
Als ouder of verzorger mag je altijd een proefles van je kind bijwonen. Het is niet wenselijk om als ouder/verzorger de gehele reguliere les bij te wonen. Er zijn kinderen die hier niet mee om kunnen gaan. Er zijn het hele jaar door kijklessen. Deze worden vroegtijdig aangekondigd en kom dan gerust kijken.
Rennen door de gangen, smijten met deuren etc. wordt niet toegestaan. Doe je dit wel, dan wordt je de toegang tot de dansschool ontzegd.

Vakanties
De vakanties corresponderen met die van de openbare basisscholen en scholen voortgezet onderwijs. Er is een aangepast rooster in de maanden juli en augustus, waarin de school tijdens de bouwvak 3 weken is gesloten. Alle reguliere lessen starten de 1e maandag in september. Alle cursussen starten in de 3e week van september. Onder het rooster staan de actuele vakanties vermeld.

Inschrijving
Er worden eenmalig registratiekosten in rekening gebracht indien je nog geen andere les of cursus volgt bij Mars Bentum.
Een inschrijfformulier kunt u afhalen aan de balie of downloaden door op de link hieronder te klikken.
Inschrijfformulier Mars Bentum 
Lever het inschrijfformulier in bij de balie of geef het aan de docent. De onderste helft van het formulier krijgt u ondertekend retour ter bevestiging.

Opzegging
Voor alle lessen en cursussen geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggingen tussen 1 april en 1 juli gelden voor het nieuwe seizoen.
Een opzegformulier kunt u afhalen aan de balie of downloaden door op de link hieronder te klikken.
Opzegformulier Mars Bentum
Lever het opzegformulier in bij de balie of geef het aan de docent. De onderste helft van het formulier krijgt u ondertekend retour ter bevestiging.
Lesgelden en registratiekosten worden niet gerestitueerd.

Nieuws per mail of telefoon bij onverwachte lesuitval of wedstrijdinformatie
Mocht er belangrijke informatie aan leerlingen doorgegeven moeten worden, zoals les uitval i.v.m. ziekte, timetables wedstrijden of extra trainingen en repetities, dan wordt dit in de regel via e-mail verstuurd. Het is dus belangrijk dat wij deze gegevens hebben en iedere leerling regelmatig zijn/haar e-mail checkt en telefoon beantwoordt.

Inhaallessen
Er bestaat de mogelijkheid om een les die je mist in te halen op een andere dag. Om te voorkomen dat bij het inhalen van lessen te grote groepen ontstaan, verzoeken wij je dit in overleg te doen met de docent.


Algemene huisregels
Hieronder staan de algemene huisregels van Mars Bentum. Deze hebben betrekking op alle lessen, cursussen en workshops. De algemene huisregels gelden tevens voor acitviteiten die niet in onze brochure of op onze site staan vermeld.

Balie
Alleen docenten en teamleden mogen achter de balie komen. De douche achter de balie is alleen voor docenten.

Lestijd
Wij stellen het erg op prijs dat iedereen zich houdt aan de afgesproken lestijden, zodat het niet een komen en gaan wordt in lessen.

Parkeren auto | fiets
Er is een grote parkeerplaats voor het gebouw. Fietsen kunnen in het fietsenrek geplaatst worden. Niet pal voor de ingang of voor de garageboxen! Houd de doorgang vrij.

Inchecken
Het is verplicht om je bij elk bezoek aan onze school in te checken aan de balie en/of bij de docent.

Garderobe | Kleedruimte
Er mogen geen jassen, paraplu’s, helmen etc. mee worden genomenin de danszaal. Kostbaarheden uitgezonderd; deze kunnen worden afgegeven aan de balie.

Toiletten
De toiletten bevinden zich in de centrale hal tegenover de balie. Wij verzoeken iedereen om rekening te houden met de persoon die na jou het toilet bezoekt: houd het schoon.

Kleding
Wij hebben geen bepaalde kledingvoorschriften. Wel is het verplicht om binnenschoenen te dragen tijdens alle lessen. Bij ons kun je ook terecht voor het aanschaffen van geschikt schoeisel. Wij adviseren je vrijblijvend.

Bidons | flesjes
Deze zijn geoorloofd, mits ze thuis worden gevuld, of aan de balie en niet op de toiletten. Bidons mogen NIET op de dansvloer!

Drank en Etenswaren
Drank en etenswaren (gekocht aan de bar) kunnen worden genuttigd in de hal. Er mogen geen drankjes, bidons en etenswaren geplaatst worden op de dansvloer!

Kauwgom
Niet in de dansschool of in de les.

Sexuele intimidatie, racisme, geweld en ander ernstig ongewenst gedrag
Dit is ten strengste verboden! Een ieder die zich ongepast gedraagt, zal per direct uit de dansschool worden verwijderd en wordt niet meer toegestaan om lessen te volgen bij Mars Bentum. Reeds betaald lesgeld zal niet worden gerestitueerd.